Zbigniew Kuźmiuk

polityk

Zbigniew Kuźmiuk – doktor nauk ekonomicznych, polityk. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Były wykładowca na Politechnice Radomskiej (finanse, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw).

Pełnione funkcje, m.in.:

  • 1994–1996 – wojewoda radomski,
  • 1997–prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych,
  • 1999–2001 – marszałek województwa mazowieckiego,
  • poseł na Sejm IV i VII kadencji, 
  • poseł do Parlamentu Europejskiego VI, VIII i IX kadencji.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zbigniew Kuźmiuk uczestniczył w Kongresie Polska Wielki Projekt w roku 2015, panel – Rozwój: w jaki sposób Bruksela stymuluje kierunki rozwoju państw członkowskich;