Adam Radzimski

geograf

Adam Radzimski (ur. 1983) jest geografem specjalizującym się w problematyce rozwoju miast. Ukończył kierunek studiów gospodarka przestrzenna, a w 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk o Ziemi. Pracuje w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2009-2010 był stypendystą Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko. Jest autorem publikacji naukowych dotyczących planowania przestrzennego, polityki mieszkaniowej, transportu miejskiego.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu