Agnieszka Kołakowska

Agnieszka Kołakowska

Filozof, filolog klasyczny, publicystka i tłumaczka. Autorka książki „Plaga słowików” (2016), za którą w 2017 roku otrzymała Nagrodę Feniks i książki „Wojny kultur i inne wojny” (2010), za którą w 2012 roku otrzymała Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego. Współpracowniczka wydawnictwa Teologia Polityczna. Jej teksty publikowane są również w „Teologii Politycznej Co Tydzień”.