Aleksander Stępkowski

pracownik naukowy

Aleksander Stępkowski – prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UW.Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną (m.in. polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 i 2001), University of Manchester (1999), University of Oxford (2002), Katholike Universiteit Leuven (2003).

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu