dr hab. Aleksander Surdej

Aleksander Surdej (ur. w 1961) – ekonomista, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK).

Ekspert w dziedzinie gospodarki międzynarodowej, międzynarodowych regulacji gospodarczych, ekonomii rozwoju, analizy polityk publicznych oraz globalnych polityk publicznych. Zajmuje się głównie analizą mechanizmów współpracy i rywalizacji w gospodarce międzynarodowej, ze szczególnym naciskiem na regulacyjną rolę organizacji międzynarodowych.

Od 2007 kierownik Katedry Studiów Europejskich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Od 2016 Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Autor i redaktor kilkunastu książek oraz ponad 70 artykułów naukowych.
Współpracownik grupy Wima Koka przygotowującej w 2002 raport o planowanym rozszerzeniu UE. Współpracował z Bankiem Światowym i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Członek rady naukowej Centre for Regional Economic and Enterprise Development University of Sheffield, rady programowej The European Network on Regional Labour Market Monitoring i rady Muzeum Zamku w Łańcucie.
Współpracuje z Ośrodkiem Myśli Politycznej, Centrum im. Adama Smitha.

www.aleksandersurdej.pl

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt

2011
Panel: Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę?
Wykład: Jaka rola państwa we wspomaganiu przedsiębiorczości.