Anna Streżyńska

prawnik, urzędnik

Prawniczk, urzędnik państwowy, w latach 2006–2012 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1995–1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 1998 do 2001 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności w rządzie Jerzego Buzka, a od 2000 także dyrektorem departamentu w tym resorcie. W 2004 założyła Centrum Studiów Regulacyjnych. W latach 2001-2005 prowadzi własną działalność gospodarczą w sektorze mediów i telekomunikacji.W 2012 przewodnicząca rady nadzorczej spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa SA, a 2014 prezes zarządu. W 2015 prezes operacyjny w projekcie Internet dla Mazowsza. Członek różnych ciał doradczych, m.in. Rady ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz UNGC (United Nation Global Compact Network.
Od listopada 2015 do stycznia 2018 Minister Cyfryzacji. Aktualnie udziałowiec i prezese zarządu firmy MC 2 Solution Sp. z o.o. prowadzącej działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki.
W 2008 r uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej. W 2010 otrzymała Odznaką Honorową „Bene Merito”. W 2012 została wyróżniona Nagrodą im. Marka Cara. W 2017 otrzymała wraz ze swoim zespołem, nagrodę Digital Excellence Award, za transformację cyfrową, od organizacji branżowej CIONET Polska.

Brała udział w Kongresie  Polska Wielki Projekt w 2013 roku.