Anna Maria Anders

Działaczka polonijna na arenie międzynarodowej. Polityk, Senator RP. Od 2016 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. W 2016 została kandy-datką PiS w wyborach uzupełniających do Senatu. W wyniku głosowania z 6 marca 2016 uzyskała mandat senatora IX kadencji, uzyskując 30 661 głosów (47,26%). Przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Kształciła się na brytyjskiej uczelni University of Bristol, gdzie ukończyła filologię romańską, a także na amerykańskim Boston University, gdzie uzyskała tytuł MBA z ekonomii. Była zatrudniona w agendzie ONZ w Biurze Prasowym UNE-SCO w Paryżu oraz w przedsiębiorstwie branży naftowej

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu