Artur Kubaj

politolog i historyk

Politolog i historyk. W latach 1997–2006 był asystentem na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2007 r. pracował w szczecińskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Zajmuje się głównie działalnością Solidarności w latach 80. W 2011 r. obronił doktorat „NSZZ Solidarność na Pomorzu Zachodnim w latach 1981–1989”na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Autor i redaktor wielu publikacji, m.in. „Zostawcie nam „Solidarność”. Strajk sierpniowy 1988 r. w Szczecinie”, „Koniec pewnej epoki. Wybory parlamentarne ’89 w województwie szczecińskim w dokumentach” oraz „Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska podziemna Solidarność”.

Obecnie jest prezesem Polskiego Radia Szczecin.

Dr Artur Kubaj brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w: 2014 roku – panel: Budowanie tożsamości