Artur Wołek

politolog

Prof. Artur Wołek – ekspert ds. ustroju, wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie i prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.

Wcześniej pracował między innymi w Instytucie Studiów Politycznych PAN, WSB-NLU w Nowym Sączu i Szkole Głównej Handlowej (Warszawa). 

W latach 90. współpracował z Michałem Kuleszą przy reformie ustrojowej 1998 r.. 

Był dyrektorem Fundacji Grupa Windsor, speech-writerem Prezydenta Krakowa i redaktorem „Kwartalnika Konserwatywnego”. 

Współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie.

Opublikował m.in.: 

„Słabe państwo” (2012), 

„Demokracja nieformalna. Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 r.” (2004), 

„Zmiana ordynacji wyborczej?” (2004), 

„Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej aktorów” (wspólnie z Jadwigą Emilewicz, trzy wydania). 

Współautor książek Ośrodka Myśli Politycznej: 

„Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?” (2009), 

„Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej” (2006), „Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej” (2011).

Prof.  Artur Wołek uczestniczył w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku, panel: Europa: co dalej? Konserwatywna odpowiedź na ewolucję Unii Europejskiej i wyzwania współczesnej polityki.