Marzena Baranowska

nauczyciel

Marzena Baranowska – b. dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.

Marzena Baranowska brała udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w: 2015 roku – panel: Szkolnictwo zawodowe szansą ośrodków edukacyjnych w Unii Europejskiej.