Barbara Jezierska

architekt

Barbara Jezierska – architekt, konserwator zabytków. 

W latach 2007-2011, 2016-2017 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, członek zarządu Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu”, SARP, ICOMOS

2017- Doradca Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie 

Barbara Jezierska brała udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2013 roku
panel: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju
wykład: Ochrona dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym