Bogdan Święczkowski

prawnik

Bogdan Święczkowski – prawnik, prokurator. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego.

Wykładowca akademicki, jeden z założycieli i działacz Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „AD VOCEM”. 

Autor wielu publikacji dotyczącej m.in. wymiaru sprawiedliwości, przestępczości zorganizowanej i służb specjalnych.

2006-2007 szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2015-2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; 

od 2016 prokurator krajowy i pierwszy zastępca prokuratora generalnego.

Od 2019 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi. 

Bogdan Święczkowski uczestniczył w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku, panel: Reforma wymiaru sprawiedliwości i Prokuratury.