Bożena Gargas

prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego  Sp. z o.o.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją towaroznawstwo przemysłowe, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego ze specjalizacją Analiza Rynków i Marketing, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie zarządzania nieruchomościami, posiada dyplom The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) z rachunkowości i finansów. Ukończyła kurs maklerski w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Była menadżerem w firmach finansowych i produkcyjnych. Jest ekspertem ds. środków unijnych, uczestniczyła we wdrażaniu pierwszych projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a także opracowała system finansowania projektów inwestycyjnych dla spółek sektora mśp z uwzględnieniem wszystkich dostępnych form finansowania.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu