Czesław Bielecki

architekt

Czesław Bielecki – architekt, publicysta i polityk.
Działacz opozycji od lat 70-tych. Założyciel i szef Wydawnictwa CDN. Dwukrotnie aresztowany i oskarżony o próbę obalenia ustroju. W 1984 założył i zaczął prowadzić firmę architektoniczną „Dom i Miasto”. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
W latach 1990-1995 jako doradca prezydenta Lecha Wałęsy zasiadał w Radzie ds. Stosunków Polsko-Żydowskich oraz kierował Zespołem ds. Reformy Administracji Publicznej.
W latach 1997–2001 sprawował mandat posła na Sejm III kadencji, przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych.
Po wycofaniu się z bieżącej polityki powrócił do pracy zawodowej w ramach swojej pracowni architektoniczno-budowlanej. Jest twórcą szeregu zrealizowanych obiektów architektonicznych.
W wyborach samorządowych w 2010 był bezpartyjnym kandydatem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy.
W 2019 prezydent Andrzej Duda nadał Czesławowi Bieleckiemu Order Orła Białego.
W 2006 został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rok 2011: 
panel: Jak konserwatyści mogą kształtować polskie miasta? Aglomeracje jako motor rozwoju.
wykład: Jak przywrócić ład przestrzenny w polskich miastach?
Rok 2014:
panelu: Po 4 czerwca 1989 – czy mogło być inaczej? Dyskusja o trzech książkach poświęconych kształtowaniu się III RP.
Rok 2015:
wykład: Nieład przestrzenny w Polsce na tle innych krajów UE.