David Engels

W 2005 r. obronił doktorat z historii starożytnej na Uniwersytecie w Akwizgranie, a następnie otrzymał stanowisko profesora w Katedrze Historii Starożytnego Rzymu na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim (ULB). W latach 2012-2017 był dyrektorem wydawnictwa “Latomus. Revue et Collection d’Études Latines”. Jest autorem ponad kilkudziesięciu artykułów w prasie specjalistycznej oraz kilku książek, w tym „Le déclin. La crise de l’Union européenne et la chute de la République romaine” (Schyłek. Kryzys Unii Europejskiej i upadek Republiki Rzymskiej).

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu