dr hab. K. Jasiecki

dr hab. K. Jasiecki (IFiS PAN) – Politolog i socjolog gospodarki.

2003 – 2005 ekspert sejmowej komisji nadzwyczajnej do sprawy ustawy o działalności lobbingowej. Członek Rady Programowej Programu Przeciwdziałania Korupcji w Fundacji im. Stefana Batorego, członek Kapituły Klubu Polska 2015+ przy Związku Banków Polskich, ekspert Fundacji dla Polski, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

2011
Panel: Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę?
Wykład: Jaka rola państwa we wspomaganiu przedsiębiorczości