dr hab. Roman Kubicki

nauczyciel akademicki, pisarz

prof. ndzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Zajmuje się filozofią i teorią sztuki, estetyką i kulturą współczesną – reklamą, filmem, Internetem i muzyką. W swoich badaniach podejmuje problematykę wpływu kultury popularnej na kształtowanie się współczesnej tożsamości oraz dominujących strategii życia. Analizuje możliwe wymiary i przejawy współczesnej duchowości.

Najważniejsze książki: „Pierścienie Gygesa”, „Ani mieć, ani być”, „Interpretacja a poznanie”. Stały esej w kwartalniku „Artluk”.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu