dr hab. Roman Kubicki

nauczyciel akademicki, pisarz

Prof. dr hab. Roman Kubicki – filozof, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki (m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), dyrektor Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zajmuje się filozofią i teorią sztuki, estetyką i kulturą współczesną – reklamą, filmem, Internetem i muzyką. W swoich badaniach podejmuje problematykę wpływu kultury popularnej na kształtowanie się współczesnej tożsamości oraz dominujących strategii życia. Analizuje możliwe wymiary i przejawy współczesnej duchowości. 

Przewodniczący Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
Członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

Autor książek:

  • Interpretacja a poznanie. Studium z filozofii sztuki, 1991; 
  • Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki? 1995; 
  • Ani być, ani mieć? Trzy szkice z filozofii pamięci, 2001; 
  • Pierścienie Gygesa, 2005; 
  • Egzystencjalne konteksty dzieła sztuki. Studium z pogranicza estetyki i filozofii kultury, 2013

Prof. dr hab. Roman Kubicki uczestniczył w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku, panel: Kurator – przyjaciel czy wróg artysty?

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu