dr Jan Winczorek

dr Jan Winczorek ur.1977 r. – socjolog (IS UW) i prawnik (WPiA UW). Doktor w dziedzinie nauk prawnych.
Asystent naukowy w jednostce Instytut Nauk o Państwie i Prawie UW

Od 2001 r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, do 2016 roku w Katedrze Socjologii Prawa wchodzącej w skład Wydziału Prawa i Administracji a następnie Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie.
Zainteresowania – Socjologia prawa, socjologia teoretyczna, dostęp do prawa.
W latach 2017-2020 realizacja projektu „Dostęp do prawa wśród przedsiębiorców”.

W Kongresie Polska Wielki Projekt brał udział w  
2011
Panel dyskusyjny: Prawo i sądy
Wykład: Kultura orzekania polskich sądów i trybunałów