dr Jarosław Tworóg

Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, członek Rady ds. Cyfryzacji i członek Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Odpowiada w Izbie za innowacyjność i strategię rozwoju branży. Posiada kompetencje techniczne w zakresie produkcji elektronicznej, telekomunikacji, usług społeczeństwa informacyjnego, sieci następnej generacji i systemów teleinformatycznych dla energetyki.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu