dr Marek Dietl

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance.

W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego.

Podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w latach:

2011
Panel: Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę?
Wykład: Co to są innowacje i kto je wytwarza? Przedsiębiorczość, czyli o bogactwie Polaków

2012
Panel: Kapitał ojczyzny, ojczyzna kapitału – polska korporacja ponadnarodowa

2017
Panel: Gdzie kończy się wolność gospodarcza – ponadnarodowe wyzwanie walki z optymalizacją podatkową
Wykład: Corporate Social Responsibility a międzynarodowe optymalizacje podatkowe

2019
Panel: Wyzwania dla rolnictwa: technologie, innowacje, jakość żywności i organizacja.