Michał Męczyński

nauczyciel akademicki

dr Michał Męczyński –  absolwent gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie adiunkt w Zakładzie Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej. Zainteresowania naukowe – zróżnicowanie innowacyjności gospodarki w ujęciu przestrzennym, dyfuzja przestrzenna technologii informacyjno-komunikacyjnych, innowacyjność gospodarki, jej uwarunkowania i przestrzenne zróżnicowanie, międzynarodowa współpraca gospodarcza, „zakorzenienie” (embeddedness) przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce, planowanie rozwoju miast i obszarów wiejskich.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu