Edward Kosmal

działacz NSZZ „Solidarność”

Edward Kosmal – przewodniczący i aktywny działacz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Przewodniczący Rady Gminy Stargard i radny Rady Powiatu w Stargardzie.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP i odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.

Edward Kosmal brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w: 2015 roku – panel: Europejskie standardy w zakresie obrotu ziemią rolną.