Grzegorz Buczek

architekt, urbanista

Grzegorz Buczek – architekt, urbanista, działacz samorządowy.

Wykładowca Wydziału Architektury PW, obecnie w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego. Wykładowca studiów podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej oraz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Zajmuje się m.in. urbanistyką, gospodarką przestrzenną, ochroną dziedzictwa kulturowego, partnerstwem publiczno-prywatnym oraz współpracą z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Pierwszy burmistrz Ochoty, wieloletni radny samorządów warszawskich.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu