ks. Grzegorz Wejman

nauczyciel akademicki

Absolwent Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK w Warszawie. Doktorat w zakresie Historii otrzymał w 1997 r. na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej pod tytułem: „Organizacja kościelna Kamienia w Średniowieczu” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Banaszaka.

Od 1 czerwca 1998 r. redaktor „Kościoła nad Odrą i Bałtykiem”, dodatku do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Od 1 stycznia 2004 r. adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Teologiczny – Katedra Historii Kościoła). Obecnie prodziekan ds. Nauki Wydziału Teologicznego US. 

Ks. kan. dr hab. Grzegorz Wejman brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w: 2014 roku – panel: Budowanie tożsamości.