Gunnar Heinsohn

niemiecki socjolog, ekonomista, emerytowany profesor Uniwersytetu w Bremie. Opublikował wiele prac o tematyce związanej z ekonomią, demografią, polityką bezpieczeństwa, ludobójstwem oraz teoriami Immanuela Velikovskiego. Wykładał mi.in. na Management Zentrum St. Gallen, Bundesakademie für Sicherheitspolitik Berlin oraz NATO Defense College, Rzym.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu