György Schöpflin

Węgierski polityk i nauczyciel akademicki. Od 1950 do 2004 roku mieszkał Wielkiej Brytanii. W 1962 ukończył studia na Uniwersytecie w Glasgow, a później studia podyplomowe w Kolegium Europejskim w Brugii.
Pracował w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz w BBC. W 1976 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Londynie gdzie pracował aż do 2014 roku. Obecnie wykłada na Uniwersytecie w Bolonii.

Głównym obszarem badań profesora Schöpflina jest związek między pochodzeniem etnicznym, narodowością i władzą polityczną, ze szczególnym uwzględnieniem postkomunizmu, jest autorem wielu kluczowych publikacji związanych z tą tematyką,Od 2004 roku został on trzykrotnie wybrany do Parlamentu Europejskiego z list centroprawicowej partii Fidesz. Pełni funkcję członka Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu oraz zastępcy członka Komisji Spraw Zagranicznych. Jest tam również koordynatorem Agory (Parlamentu Obywatelskiego), a także jednym z członków założycieli nieformalnej grupy roboczej Zjednoczona Europa, Zjednoczona Historia.