Prof. dr hab. inż. Henryk Czyż

nauczyciel akademicki

Prof. zw. dr hab. inż. Henryk Czyż (zm. w 2018)- wieloletni nauczyciel Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Pracę na uniwersytecie rozpoczął w 1974 r. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1983 r., doktora habilitowanego w 1992 r., a tytuł profesora w 2001 r.

W latach 1993-1999, 2002-2005 i 2005-2008 był prodziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz w latach 1993-2013 kierownikiem Katedry Łąkarstwa ówczesnej Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa, medalem „Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie”.

Prof. zw. dr hab. inż. Henryk Czyż brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w: 2015 roku – panel: Europejskie standardy w zakresie obrotu ziemią rolną.