Ivars Godmanis

polityk łotewski

  • Premier Łotwy (1990-1993, 2007-2009)
  • Minister Finansów (1998-1999)
  • Minister Spraw Wewnętrznych (2006-2007)
  • Poseł do Parlamentu Europejskiego (2009-2014)
  • Poseł na Sejm Łotwy (Saeima) (1998-2002, 2006-2007, 2009)

Fizyk, absolwent Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze. W latach 1974-1988 asystent w Instytucie Fizyki Ciała Stałego na swojej macierzystej uczelni. W 1992 r. uzyskał stopień doktora fizyki.

W politykę zaangażował się pod koniec lat 80.-tych, wstępując do Łotewskiego Frontu Ludowego, którego został potem wiceprzewodniczącym. Od 1990 r. premier pierwszego postkomunistycznego rządu Łotwy. Głównym zadaniem jego gabinetu było wówczas przeprowadzenie reform umożliwiających przejście od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej oraz walka z inflacją i bezrobociem.

Po porażce w wyborach parlamentarnych w 1993 r. wycofał się na kilka lat z życia publicznego i pracował w sektorze bankowym, zajmując m. in. stanowisko prezesa banku Latvijas Krājbanka.

W 1998 r. wybrany do Sejmu Łotwy z list partii Łotewska Droga, a następnie powołany na stanowisko ministra finansów, które piastował przez rok.

Po skończonej kadencji Sejmu wycofał się z głównego nurtu łotewskiej polityki. Pracował wtedy m. in. jako dyrektor programowy Radia SWH.

W 2005 r. wybrany na przewodniczącego Łotewskiej Drogi, która rok później weszła w koalicję rządową z Pierwszą Partią Łotwy, a sam Godmanis otrzymał wówczas stanowisko ministra spraw wewnętrznych. W 2007 r. w wyniku kryzysu rządowego desygnowano go ponownie na urząd prezesa rady ministrów.

Na początku 2009 r. zmuszony do złożenia dymisji pod naciskiem opinii publicznej w związku z kryzysem ekonomicznym w kraju. Nie przeszkodziło mu to jednak w uzyskaniu w tym  samym roku mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, gdzie dołączył do Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu