Jacek Czaputowicz

pracownik naukowy

Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz – urodzony w 1956 r. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Doktor nauk politycznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz doktor habilitowany nauk humanistycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Absolwent podyplomowych studiów na uczelniach zagranicznych (m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim).

W latach 1970. i 1980. współpracownik Komitetu Obrony Robotników, jeden z liderów Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Ruchu „Wolność i Pokój”. W latach 1988-1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność.

1998-2006 Zastępca Szefa Służby Cywilnej, 2004-2010 Zastępca przewodniczącego Rady Administracyjnej Europejskiego InstytutuAdministracji Publicznej w Maastricht. 2007–2009 Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. 2008–2012 Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Należy do Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu