prof. Jadwiga Sztaniskis

socjolog

prof. Jadwiga Staniszkis – socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się szeroko pojętą socjologią polityki, a także socjologią ekonomiczną i socjologią organizacji. W kręgu jej zainteresowań znajdują się problemy transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, teoria realnego socjalizmu i postkomunizmu, a także globalizacja.

Prof. Staniszkis wykłada na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Autorka wielu książek, m.in. „Samoograniczająca się rewolucja” (1985), „Ontologia socjalizmu” (1988), „Postkomunizm” (2002), „Władza globalizacji” (2003), „O władzy i bezsilności” (2006).

Od stycznia 2008 pisze felietony w serwisie Wiadomości Wirtualnej Polski.

Brała udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w larach:

2011
panel: Polska racja stanu
wykład: O sposobach nieistnienia władzy w Polsce

2013
panel: Koniec paradygmatu neoliberalnego?
wykład: Pokryzysowe globalne ramy instytucjonalne.

2014
panel: Strategie utrzymania podmiotowej roli państwa – wobec integracji z UE
wykład: Podmiotowość polityki państwa polskiego w sieci integracyjnych uzależnień