Jan Paradysz

demograf

Jan Paradysz  szkołę średnią ukończył we Wrocławiu a studia w Krakowie. Lata 1981-1983 spędził w Państwowym Instytucie Badań Demograficznych w Paryżu. Jest profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2000-2007 był członkiem Rady Statystyki przy Premierze RP. Od 1985r. jest członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Jest autorem wielu prognoz demograficznych. Jest autorem 15 książek oraz ponad 100 artykułów.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu