Jan Walewski

Jan Walewski – lekarz, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej hematologii, transplantologii klinicznej.

Za swoje zasługi odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2002) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).
Jest współredaktorem czasopism: Medical Oncology, Springer (2010–2014), Nowotwory Journal of Oncology oraz Oncology in Clinical Practice.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2012 roku:
panel: Przyszłość polskiej gospodarki
wykład: Natura kryzysu systemu ochrony zdrowia w Polsce