Jan Zawadzki

nauczyciel akademicki

Profesor Katedry Zastosowań Matematyki w Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W latach 2014-2018 był członkiem Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Prof. dr hab. Jan Zawadzki brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w: 2014 roku – panel: Szczecin – gospodarcza szansa dla Polski, szansa dla regionu.