Janusz Kobeszko

ekspert ds. rozwoju regionalnego

Janusz Kobeszko – ekspert Instytutu Sobieskiego ds. rozwoju regionalnego. Doradca Wójta Gminy Suchy Las. Były dyrektor departamentu w Ministerstwie Finansów. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Ekonomicznego w Poznaniu. Jego obszar badań obejmuje prawo subwencyjne i pomoc publiczną, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, prawo podatkowe, kontrolę podatkową, procedury administracyjne oraz rozwój regionalny na poziomie samorządu terytorialnego i jego wpływ na sektor MSP.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu