Jeremi Królikowski

architekt

Jeremi Królikowski – architekt

prof. Jeremi T. Królikowski –  architekt, redaktor naczelny czasopisma  „Arche”. Pracuje jako profesor w SGGW i w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2013 roku
panel: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju
wykład: Dziedzictwo mazowieckiej przestrzeni