Józef Gawłowicz

kapitan żeglugi wielkiej

kapitan żeglugi wielkiej, pisarz marynista. W 1976 ukończył Wydział Nawigacyjny Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni.

1993-1994 i 2006-2007 dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

2007-2008 dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.

Przewodniczący szczecińskiego koła Związku Literatów Polskich.

Dowodził wieloma statkami polskimi i pod obcymi banderami m.in. w Hongkongu i Arabii Saudyjskiej. Wykładał astronawigację na Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie.

W latach 1963-1989 był tajnym kurierem paryskiej Kultury do Polski. Publikował w Kulturze pod pseudonimami: Adam Tukubar (Chińskie wycieczki), Paweł Sowa (Pamiętnik znaleziony w Bochni), Sindbad Żeglarz (Hawana, czyli traktat o kontrabandzie).

 Józef Gawłowicz był panelistą Kongresu Polska Wielki Projekt w 2015 roku,
panel: Szkolnictwo zawodowe szansą ośrodków edukacyjnych w Unii Europejskiej.