józef Orzeł

Józef Orzeł

polityk, filozof

Józef Orzeł – filozof, polityk, menedżer, poseł na Sejm I kadencji, działacz społeczny.

W 1968 ukończył ekonometrię w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Uzyskał następnie stopień naukowy doktora z zakresu filozofii. 

Prowadził działalność wydawniczą, kierował spółką akcyjną Municipium. 

Zaangażowany w podziemną “Solidarność” regionu Mazowsze.

Jeden z założycieli Porozumienia Centrum. W 1991 został wybrany posłem na Sejm z listy PC. W trakcie kadencji poparł powołanie rządu Hanny Suchockiej i wspólnie z m.in. Jerzym Eysymonttem odszedł z PC, przystępując do Polskiego Programu Liberalnego. W 1993 nie ubiegał się o reelekcję i wycofał z polityki. 

Był doradcą ministra rozwoju regionalnego. Zajmuje się działalnością ekspercką w zakresie promocji i zarządzania projektami. Należał do współautorów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006. 

Objął funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” i wiceprzewodniczącego Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.

Prezes Fundacji Klubu Ronina, 

2017 członek Rady Polskiej Fundacji Narodowej, 

2019 przewodniczący Rady do Spraw Cyfryzacji działającej przy ministrze cyfryzacji.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w latach:
2013
panel: e-Państwo wolnych obywateli
wykład: Czy e-obywatel jest utopią?
2014 
panel:Samorząd do reformy? Główne problemy samorządów 15 lat po zmianach
2015
panel: Obywatel: transparentność procesów decyzyjnych i możliwości partycypacji obywateli
panel: Aktywność obywatelska a kontrola społeczna procesów demokratycznych