Józef Orzeł

polityk, filozof

Józef Orzeł – Polski polityk, filozof, menedżer, poseł na Sejm I kadencji. W 1968 ukończył ekonometrię w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Uzyskał następnie stopień naukowy doktora z zakresu filozofii. Prowadził działalność wydawniczą, kierował spółką akcyjną Municipium. W 1990 znalazł się wśród założycieli Porozumienia Centrum. W 1991 został wybrany posłem na Sejm z listy PC. W trakcie kadencji poparł powołanie rządu Hanny Suchockiej i wspólnie z m.in. Jerzym Eysymonttem odszedł z PC, przystępując do Polskiego Programu Liberalnego. W 1993 nie ubiegał się o reelekcję i wycofał z polityki.Był także doradcą ministra rozwoju regionalnego. Zajmuje się działalnością ekspercką w zakresie promocji i zarządzania projektami. Należał do współautorów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006. Objął funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” i wiceprzewodniczącego Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu