Józef Perenc

nauczyciel akademicki

Prof. zw. dr hab. Józef Perenc – dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego od 1999 do 2005 r., kierownik Katedry Marketingu Usług (od 1991 r.). Obecnie prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Finansów i Rozwoju. Był dyrektorem Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu (OBET) w Warszawie oraz członkiem rady naukowej OBET w latach 1990-1994. Aktywny członek Sekcji Organizacji i Zarządzania Komitetu Transportu PAN, PTE oraz SITK. Organizator wielu konferencji naukowych, w tym: EKTRA, TRANSLOG. Promotor 18 doktorów nauk ekonomicznych, opiekun około 560 magistrantów, współorganizator reformy studiów ekonomicznych na polskich uniwersytetach. W szkolnictwie wyższym pracuje od 1975 r.: najpierw na Politechnice Szczecińskiej (do 1985 r.), później nieprzerwanie na Uniwersytecie Szczecińskim.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu