Kalina Zalewska

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST, doktorantką Instytutu Sztuki PAN, zawodowo recenzentka teatralna. Jej ścieżka zawodowa wiedzie przez Instytut Sztuki PAN, Teatr Dramatyczny w Warszawie, Oficyna Wydawnicza „Volumen”, Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy i TVP. Teksty Kaliny Zalewskiej publikowano m.in. w „Gońcu Teatralnym”, „Twórczości” czy „Teatrze”. Z prac Pani Zalewskiej możemy wymienić m. in. Kalendarium wydarzeń kulturalnych stanu wojennego, które zostało napisane w ramach stypendium im. Marty Fik, Kultura stanu wojennego na przykładzie likwidowanych związków twórczych, które zostało opublikowane w: „Droga do Niepodległości. Solidarność 1980-2005.” Od 2009 roku pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego w redakcji miesięcznika „Teatr”. Członek kapituły nagród im. Konrada Swinarskiego i Aleksandra Zelwerowicza przyznawanych przez „Teatr”.