Krzysztof Domarecki

Krzysztof Domarecki (ur. 1959 w Kłodzku) – prawnik, przedsiębiorca i menedżer. 

Założyciel i główny akcjonariusz Grupy Selena (holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej w wielu krajach świata).
2008 – 2011 członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej. Założyciel funduszu inwestycyjnego Fidiasz (2017).

2011
Panel: Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę?
Wykład: Duże polskie firmy jako miara suwerenności.

2012
Panel: Kapitał ojczyzny, ojczyzna kapitału – polska korporacja ponadnarodowa