Krzysztof Grzybowski

radny

Krzysztof Grzybowski – Absolwent UAM Wydział Prawa i Administracji – 1988-1993. Studiował na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie w jednostkach administracji” 2004-2005. W latach 1994-1996 pracował w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie (specjalność projekty infrastrukturalne zgłaszane do dofinansowania przez gminy), a w latach 1999-2001 był kierownikiem oddziału w Urzędzie Miasta Poznania (Wydział Mienia Komunalnego, Wydział Gospodarowania Mieniem Miasta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami). Od grudnia 2011 r. Radny Miasta Poznania z klubu Prawo i Sprawiedliwość- pracuje w 5 komisjach.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu