Krzysztof Grzybowski

radny

Krzysztof Grzybowski – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM – 1988-1993. Studiował na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie w jednostkach administracji” 2004-2005. W latach 1994-1996 pracował w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie (specjalność projekty infrastrukturalne zgłaszane do dofinansowania przez gminy), a w latach 1999-2001 był kierownikiem oddziału w Urzędzie Miasta Poznania (Wydział Mienia Komunalnego, Wydział Gospodarowania Mieniem Miasta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami). W latach 2011-2014 był radnym Miasta Poznania z klubu Prawo i Sprawiedliwość – pracował w 5 komisjach.

Krzysztof Grzybowski brał udział w  Kongresie Polska Wielki Projekt w 2014 Program – Polska Wielki Projekt 2014roku, panel: Samorząd do reformy? Główne problemy samorządów 15 lat po zmianach