Krzysztof Rybiński

Krzysztof Rybiński – ekonomista i publicysta, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (2004–2008)

Jest autorem publikacji naukowych i prasowych w zakresie ekonomii i finansów.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2012 roku:
panel: Przyszłość polskiej gospodarki
wykład: Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu