Krzysztof Więcław

inżynier

Krzysztof Więcław – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe nabyte w czasie pracy w uczelniach wyższych i instytutach badawczych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych (Instytut Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy) oraz  centralnych urzędach administracji państwowej. Od 1988 roku  pracuje w administracji gospodarczej, pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze w przedsiębiorstwach. Jest jednym z założycieli i akcjonariuszy VIGO System Spółki Akcyjnej, w której od 1993 roku pracuje na stanowisku dyrektora.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu