Leszek Gradoń

Leszek Gradoń

matematyk, inżynier chemik

Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1996 r. Pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, w latach 1999-2005 był jego dziekanem.

Przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2016 roku, 
panel: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?