Maciej Bukowski

ekonomista

Doktor nauk ekonomicznych.

Od roku 2006 Prezes Zarządu Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych. Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, analitycznych, doradczych. Autor licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi debaty wokół kształtu polityki rozwoju, polityki klimatycznej, innowacyjności, rynku pracy oraz systemu emerytalnego.

Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030) oraz publikacji naukowych z zakresu makroekonomii.

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się finansami publicznymi, teorią i empirią wzrostu gospodarczego oraz ekonomią pracy.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu