Maciej Kopeć

nauczyciel historii

Maciej Kopeć, ur. 1962,  absolwent historii Uniwersytetu Szczecińskiego.W 1981 roku był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie. Po zakończeniu szczecińskich strajków z roku 1988 uczestniczył w odbudowie NSZZ „Solidarność” w szczecińskiej oświacie (Komitet Organizacyjny, był także przewodniczącym „Solidarności” w Zespole Szkół Gospodarczych w Szczecinie). Od początku 1989 roku zaangażował się w działalność Konfederacji Polski Niepodległej (był członkiem jej władz wojewódzkich, a od 1993 roku szefem władz Okręgu Szczecińskiego KPN). Był członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Szczecin, a obecnie jest członkiem Rady Programowej TVP Oddział w Szczecinie.

W 1987 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel historii w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie, a od 1991 r. związał się z XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, gdzie przez dziesięć lat (1996-2006) był wicedyrektorem szkoły (XIII LO w Szczecinie zostało uznane przez edukacyjny miesięcznik „Perspektywy” za szkołę ostatniego piętnastolecia, wielokrotnie wygrywając ogólnopolski ranking szkół średnich). Następnie pełnił funkcję Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (w latach 2006-2008). W latach 2006-2010 był radnym Rady Miasta Szczecin.

Obecnie pracuje jako nauczyciel historii w XIII LO w Szczecinie oraz Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, był wyróżniony nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecina, Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu