Maciej Rapkiewicz

Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU SA od 22 marca 2016 roku oraz PZU Życie SA od 25 maja 2016 roku. Odpowiada za zarządzanie ryzykiem.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z ubezpieczeń gospodarczych, MBA Finance & Insurance oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem. 

W latach 2006 – 2009 Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA. 

Od 2015 roku pracował w TFI BGK S.A., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu. 

Prezes Zarządu ŁSSE S.A., Członek Rady Nadzorczej Morizon S.A. (w latach 2015 – 2016), Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Invest sp. z o.o. (od 2016 do 2017 roku). 

Członek rad nadzorczych spółek z Grupy PZU (Alior Bank SA od 2016 roku, PTE PZU SA, Link4 TU SA).

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2012 roku:
panel:  Jak chronić zdrowie Polaków?
wykład:  Jak Polacy wydają pieniądze na ochronę swojego zdrowia?