Małgorzata Heller-Kaczmarska

prawnik

Małgorzata Heller-Kaczmarska – adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Małgorzata Heller-Kaczmarska uczestniczyła w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku, panel: Reforma wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.