Marcin Pasierbski

Marcin Pasierbski – politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. 

2014-2015 był wiceprezesem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, w którym organizował spotkania o tematyce filozoficznej. 

Był Prezesem Fundacji Służba Niepodległej oraz Sekretarzem Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

Był stażystą w wydawnictwie i tygodniku internetowym Teologia Polityczna, prowadził audycje w Akademickim Radiu Kampus. 

Marcin Pasierbski brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:
2017 roku – panel: Archipelag Polskości AD. 2017 – dokonania, wyzwania i perspektywy.
2018 roku – panel: Społeczeństwo obywatelskie – perspektywa młodego pokolenia.