Marek Andrzejewski

nauczyciel akademicki

dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński. Kierownik Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych PAN. Redaktor naukowy czasopisma Acta Iuris Stetinensis. Prawnik, specjalista prawa cywilnego a zwłaszcza rodzinnego, który 10 lat pracował jako wychowawca w domach dziecka i pisał projekty aktów prawnych dotyczących rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Bada funkcjonowanie sądów rodzinnych by przyczynić się do uczynienia z nich instytucji bardziej przyjaznych.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu