Marek Andrzejewski

nauczyciel akademicki

Dr hab. Marek Andrzejewski – prawnik, specjalista prawa cywilnego a zwłaszcza prawa rodzinnego. Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych PAN. 

Redaktor naukowy czasopisma Acta Iuris Stetinensis. 

Przez 10 lat pracował jako wychowawca w domach dziecka i pisał projekty aktów prawnych dotyczących rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Bada funkcjonowanie sądów rodzinnych by przyczynić się do uczynienia z nich instytucji bardziej przyjaznych.

Dr hab. Marek Andrzejewski brał udział w Kongresie Polska Wielki projekt w 2015 roku, panel: Reforma wymiaru sprawiedliwości i Prokuratury.